Anasayfa / Hizmetlerimiz / Pos

Teknik Bordrolama

Teknik Bordrolama

USS LOJİSTİK A.Ş. olarak yürütülen Bordrolama işlemleri büyük şirketler için, ciddi maliyetler yaratan ve süreçleri optimize etmeyi; daha küçük ölçekte şirketler için ise işgücünü doğru alanlarda kullanmayı engelleyen, kritiklik düzeyi yüksek süreçlerdir. Bordro Outsourcing içeride bordro konusunda büyük bir departmana gerek olmaksızın teknik bordrolama ve benzeri süreçlerin risklerini ve iş yükünü minimize etmeyi sağlar.
 • Şirketlere ait aylık ücret bordrolarının şirketten alınan verilere uygun olarak hazırlanması, ödenekler, kesintiler, sigorta, vergi, net ücret hesaplamalarının yapılması ve bordroya ilişkin her türlü raporun hazırlanması,
 • Personele ait ücret bordrolarının sahiplerine iletilmesi (e-mail yoluyla yada kapalı zarfla elden),
 • Aylık bordro giderlerinin; şirketlerin belirlediği maliyet merkezlerine uygun olarak dağıtılması, muhasebe kayıtlarının hazırlanması,
 • Yıllık izin, eksik gün ve prim gibi hususların takibi ve kayıtlı hale getirilmesi,
 • SGK bildirgelerinin ve Gelir vergisi (stopaj) beyannamelerinin hazırlanması, tahakkuklarının alınması, müşterinin bilgilendirilmesi,
 • Merkez, işyeri ve/ veya şubeye ilişkin Vergi Daireleri, SGK ve Bölge Çalışma Müdürlükleri açılış işlemlerinin yapılması, sicil numarası alınması,
 • Resmi kurumlara verilmesi gereken her türlü dönemsel bildirge ve listelerin hazırlanması,
 • Personele ait izin, bordro ve personel giriş-çıkış bilgilerinin tutulması,
 • İşe giriş sigorta bilgilerinin hazırlanması, işten ayrılışta hesaplanması gerekli her türlü tazminat ve ücret gibi hesaplamaların yapılması ve insan kaynakları yönetiminin onayı ile bankaya iletilmesi,
 • İşten ayrılan personele verilmesi gereken belgelerin hazırlanması, imzalatılması gereken  ibraname gibi belgelerin düzenlenmesi,
 • Bordrosu tutulan şirketlere İş Yasaları ve uygulamaları konusunda danışmanlık verilmesi, talep edilmesi halinde iş davaları ile ilgili destek ve danışmanlık verilmesi,
 • Personel Özlük Dosyalarının hazırlanması ve muhafazası. (Dijital ve Fiziki arşiv)

Mail Listemize Kayıt Olun

Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.